ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 企业用户注册-中国政府采购招标¾|?/title> <meta name="keywords" content="中国政府采购招标¾|‘,政府招标 政府 政府采购 投标 开æ ?采购,预告åQŒæ”¿åºœé‡‡è´?政府采购¾|‘,政府评标 招投标动æ€?招投标专å®?招标投标法规 采购供应å•?电子招标 招投标违¾Uªå…¬å‘?采购动æ€?招投标案ä¾?标书 ™å¹ç›®ä¿¡æ¯ 工程招标 货物招标 服务招标 采购信息 拟在建项ç›?™å¹ç›®åŠ¨æ€?标书下蝲 供应å•?专家åº? /> <meta name="Description" content="中国政府采购招标¾|‘是中国采购招标领域的最佌™µ„讯和交易¾|‘ç«™åQŒå€¡å¯¼ã€Šä¸­å›½äh民共和国政府采购法》与《中国äh民共和国招投标法 ã€?公开、公òqŸë€å…¬æ­?的精¼œžï¼Œæœ¬ç€è¯šä¿¡ã€åŠ¡å®žçš„原则åQŒäؓ各çñ”政府采购部门、各¾cÖM¼ä¸šå•ä½ã€æ‹›æ ‡ä»£ç†æœºæž„开展招标、采购业务和易货 交易æ—Óž¼Œæä¾›ä¼˜è´¨çš„网¾lœèµ„讯服务。自成立以来åQŒæˆ‘们以ä¸ÕdŠ¨çƒ­æƒ…的工作态度、严格细致的工作作风、直接可靠的信息来源、吸引了 包括政府½Ž¡ç†éƒ¨é—¨ã€å›½é™…金融组¾l‡ã€å›½å†…外代款机构、采购业丅R€ä¾›åº”商、咨询评估机构、招标代理机构、评标专家等在内的国内外 客户的广泛关注ã€? /> <meta name="author" content="http://www.sts992.com/andy-liu" /> <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" /> <link type="text/css" href="css/site-common.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="Scripts/ajax_common.js"></script> <script type="text/javascript" src="Scripts/validate.js"></script> <script type="text/javascript" src="Scripts/masterpage.js"></script> <script type="text/javascript"> var flag = ""; var code = ""; function changeValidateImage() { var time = new Date(); var vif = document.getElementById('vi'); vif.src = 'ValidateImg.aspx?time=' + time.getMilliseconds(); } function checkUname() { var unm = document.getElementById("vname").value; var vn = document.getElementById("vnInfo"); request.open("Post", "AsynOp.aspx", true); request.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); request.onreadystatechange = function() { if (request.readyState == 4) { if (request.status == 200) { if (request.responseText == 'y') { vn.innerText = "用户名已¾lå­˜åœ?"; flag = "1"; } else { vn.innerText = "用户名可以ä‹Éç”?"; flag = "0"; } } } }; request.send("action=chkun&un=" + unm); } function checkVcode() { var unm = document.getElementById("vcode").value; request.open("Post", "AsynOp.aspx", true); request.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); request.onreadystatechange = function() { if (request.readyState == 4) { if (request.status == 200) { if (request.responseText == 'y') { code = "1"; } else { code = "0"; alert("输入的验证码有误åQ?); } } } }; request.send("action=chcode&code=" + unm); } function findjs(conName) { var txtValue = document.getElementById(conName).value.toLowerCase(); if (txtValue.indexOf("script") >= 0) { alert('有非法字½W?请重新输入该区域内容'); document.getElementById(conName).value = ""; } } function clientValidate() { var error = ""; if (notNull(document.getElementById("comName"), document.getElementById("cnInfo")) & notNull(document.getElementById("linker"), document.getElementById("lkInfo")) & notNull(document.getElementById("zhuji"), document.getElementById("tlInfo")) & notNull(document.getElementById("email"), document.getElementById("emailInfo")) & notNull(document.getElementById("address"), document.getElementById("adInfo")) & notNull(document.getElementById("vname"), document.getElementById("vnInfo")) & notNull(document.getElementById("vpwd"), document.getElementById("pdInfo")) & notNull(document.getElementById("revpwd"), document.getElementById("repwdInfo")) & notNull(document.getElementById("quest"), document.getElementById("questInfo")) & notNull(document.getElementById("answer"), document.getElementById("answerInfo")) & notNull(document.getElementById("vcode"), document.getElementById("vcInfo"))) { var linker = document.getElementById("linker"); if (linker.value != "") { var regx = new RegExp("^[\u4e00-\u9fa5]{1,4}$", "g"); if (!regx.exec(linker.value)) { error += "联系人名¿U°æœ‰è¯?\n"; } } var quhao = document.getElementById("quhao"); var zhuji = document.getElementById("zhuji"); var fenji = document.getElementById("fenji"); if (quhao.value != "") { var regx = RegExp("^[0-9]{1,10}$", "g"); if (!regx.exec(quhao.value)) { error += "电话区号的格式有è¯?\n"; } } if (zhuji.value != "") { var regx = RegExp("^[0-9]{1,10}$", "g"); if (!regx.exec(zhuji.value)) { error += "ä¸ÀLœºçš„格式有è¯?\n"; } } if (fenji.value != "") { var regx = RegExp("^[0-9]{1,10}$", "g"); if (!regx.exec(fenji.value)) { error += "分机的格式有è¯?\n"; } } var email = document.getElementById("email"); var emInfo = document.getElementById("emailInfo"); if (email.value != "") { var regx = /\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*/; if (!regx.exec(email.value)) { error += "电子邮箱的格式有è¯?\n"; } } var imgfile = document.getElementById("fudComLogo"); if (imgfile.value != "") { if (imgfile.value.toLowerCase().indexOf("script") >= 0) { error += "囄¡‰‡ä¸­æœ‰éžæ³•å­—符!\n"; } else { var filetype = imgfile.value.split("."); var filelength = filetype.length; var filenumber = filelength - 1; if (filetype[filenumber].toLowerCase() != "jpg" && filetype[filenumber].toLowerCase() != "gif") { error += "请上传jpg或者gif格式的图ç‰?\n"; } } } var mobile = document.getElementById("mobile"); if (mobile.value != "") { var regx = RegExp("^13[0-9]{9}|15[0-9][0-9]{8}$", "g"); if (!regx.exec(mobile.value)) { error += "¿UÕdŠ¨ç”µè¯çš„格式有è¯?\n"; } } var quhaofax = document.getElementById("quhaofax"); var fax = document.getElementById("fax"); if (quhaofax.value != "") { var regx = RegExp("^[0-9]{1,10}$", "g"); if (!regx.exec(quhaofax.value)) { error += "传真区号的格式有è¯?\n"; } } if (fax.value != "") { var regx = RegExp("^[0-9]{1,10}$", "g"); if (!regx.exec(fax.value)) { error += "传真åïL çš„格式有è¯?\n"; } } var site = document.getElementById("site"); var siteInfo = document.getElementById("siteInfo"); if (site.value != "") { var regx = /http(s)?:\/\/([\w-]+\.)+[\w-]+(\/[\w- .\/?%&=]*)?/; if (!regx.exec("http://" + site.value)) { error += "官方¾|‘址的格式有è¯?\n"; } } var vn = document.getElementById("vnInfo"); if (flag != "0") { error += "用户名已¾lå­˜åœ?\n"; } else { var n = document.getElementById("vname"); if (n.value != "") { if (n.value.toLowerCase().indexOf("script") >= 0) { error += "用户名不合法!\n"; } else { var regx = RegExp("^[a-zA-Z0-9_]{6,20}$", "g"); if (!regx.test(n.value)) { error += "用户名不合法!\n"; } } } } //邮编 var zip = document.getElementById("zip"); var zipInfo = document.getElementById("zipInfo"); if (zip.value != "") { var regx = RegExp("^[0-9]{6}$", "g"); if (!regx.exec(zip.value)) { error += "邮编的格式有è¯?\n"; } } if (code == "0") { error += "输入的验证码有误åQ\n"; } if (error != "") { alert(error); return false; } else { var time = new Date(); document.getElementById("reg").disabled = true; document.getElementById("reg").style.display = "block"; request.open("Post", "AsynOp.aspx", true); request.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); request.onreadystatechange = function() { if (request.readyState == 4) { if (request.status == 200) { if (request.responseText == 'y') { document.getElementById("comReg").submit(); sleep(5000); } else { window.location = "RegSuccess1.htm"; } } } }; request.send("action=goto&random=" + time.getMilliseconds() + "&comName=" + encodeURIComponent(document.getElementById("comName").value)); } } else { alert("请将所有必填项填写完整!"); return false; } } function sleep(numberMillis) { var now = new Date(); var exitTime = now.getTime() + numberMillis; while(true) { now = new Date(); if (now.getTime() > exitTime){ window.location = "RegSuccess.htm"; return; } } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body style="margin-top: 0px;"> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><tr id="o9me0"><address id="o9me0"><pre id="o9me0"><noframes id="o9me0"></noframes></pre></address></tr><tr id="o9me0"></tr><noscript id="o9me0"></noscript><tr id="o9me0"></tr><tt id="o9me0"></tt><b id="o9me0"><form id="o9me0"><progress id="o9me0"></progress></form></b><form id="o9me0"></form><optgroup id="o9me0"><button id="o9me0"></button></optgroup><tr id="o9me0"><big id="o9me0"></big></tr><i id="o9me0"></i><strong id="o9me0"><noscript id="o9me0"></noscript></strong><dl id="o9me0"><legend id="o9me0"></legend></dl><legend id="o9me0"></legend><b id="o9me0"></b><button id="o9me0"></button><strike id="o9me0"><cite id="o9me0"><tbody id="o9me0"><kbd id="o9me0"></kbd></tbody></cite></strike><pre id="o9me0"><table id="o9me0"></table></pre><tt id="o9me0"><small id="o9me0"><dl id="o9me0"></dl></small></tt><tt id="o9me0"></tt><option id="o9me0"><cite id="o9me0"><address id="o9me0"><kbd id="o9me0"></kbd></address></cite></option><ol id="o9me0"><legend id="o9me0"><b id="o9me0"><sub id="o9me0"></sub></b></legend></ol><i id="o9me0"><thead id="o9me0"><li id="o9me0"><table id="o9me0"></table></li></thead></i><table id="o9me0"></table><em id="o9me0"></em><legend id="o9me0"><u id="o9me0"></u></legend><p id="o9me0"></p><ol id="o9me0"><em id="o9me0"></em></ol><legend id="o9me0"><u id="o9me0"><sub id="o9me0"></sub></u></legend><em id="o9me0"></em><font id="o9me0"></font><noframes id="o9me0"><u id="o9me0"><sub id="o9me0"><pre id="o9me0"></pre></sub></u></noframes><big id="o9me0"></big><tr id="o9me0"></tr><b id="o9me0"></b><noscript id="o9me0"></noscript><strong id="o9me0"><tbody id="o9me0"></tbody></strong><acronym id="o9me0"><code id="o9me0"></code></acronym><thead id="o9me0"></thead><button id="o9me0"><strong id="o9me0"><form id="o9me0"><meter id="o9me0"></meter></form></strong></button><address id="o9me0"></address><p id="o9me0"></p><tbody id="o9me0"><kbd id="o9me0"><legend id="o9me0"><u id="o9me0"></u></legend></kbd></tbody><meter id="o9me0"></meter><bdo id="o9me0"></bdo><tbody id="o9me0"><ol id="o9me0"></ol></tbody><span id="o9me0"><optgroup id="o9me0"><strike id="o9me0"></strike></optgroup></span><b id="o9me0"></b><em id="o9me0"><b id="o9me0"><small id="o9me0"><tr id="o9me0"></tr></small></b></em><acronym id="o9me0"><code id="o9me0"><span id="o9me0"><optgroup id="o9me0"></optgroup></span></code></acronym><form id="o9me0"></form> <b id="o9me0"><small id="o9me0"></small></b><ol id="o9me0"></ol><code id="o9me0"><noscript id="o9me0"></noscript></code><progress id="o9me0"></progress><form id="o9me0"><ol id="o9me0"><progress id="o9me0"><ol id="o9me0"></ol></progress></ol></form><kbd id="o9me0"><optgroup id="o9me0"></optgroup></kbd><nav id="o9me0"></nav><progress id="o9me0"></progress><optgroup id="o9me0"></optgroup><meter id="o9me0"><tr id="o9me0"><nav id="o9me0"></nav></tr></meter><mark id="o9me0"></mark><menuitem id="o9me0"><li id="o9me0"><menu id="o9me0"><span id="o9me0"></span></menu></li></menuitem><li id="o9me0"></li><dl id="o9me0"></dl><menuitem id="o9me0"></menuitem><dl id="o9me0"><meter id="o9me0"><dl id="o9me0"><nav id="o9me0"></nav></dl></meter></dl><menu id="o9me0"><span id="o9me0"></span></menu><mark id="o9me0"><noscript id="o9me0"><ins id="o9me0"><form id="o9me0"></form></ins></noscript></mark><input id="o9me0"></input><dl id="o9me0"><nav id="o9me0"><tr id="o9me0"><nav id="o9me0"></nav></tr></nav></dl><menu id="o9me0"></menu><menu id="o9me0"><span id="o9me0"><mark id="o9me0"><span id="o9me0"></span></mark></span></menu><ins id="o9me0"></ins><input id="o9me0"></input><meter id="o9me0"><dl id="o9me0"></dl></meter><em id="o9me0"></em><sub id="o9me0"><tr id="o9me0"><big id="o9me0"></big></tr></sub><pre id="o9me0"></pre><tbody id="o9me0"></tbody><noframes id="o9me0"><i id="o9me0"></i></noframes><tr id="o9me0"><div id="o9me0"><acronym id="o9me0"><bdo id="o9me0"></bdo></acronym></div></tr><code id="o9me0"><span id="o9me0"><progress id="o9me0"><strike id="o9me0"></strike></progress></span></code><optgroup id="o9me0"><strike id="o9me0"><cite id="o9me0"><form id="o9me0"></form></cite></strike></optgroup><font id="o9me0"><form id="o9me0"></form></font><noscript id="o9me0"><meter id="o9me0"><em id="o9me0"><tt id="o9me0"></tt></em></meter></noscript><b id="o9me0"><sub id="o9me0"></sub></b><noscript id="o9me0"></noscript><span id="o9me0"><optgroup id="o9me0"><strike id="o9me0"></strike></optgroup></span><small id="o9me0"><dl id="o9me0"><div id="o9me0"><i id="o9me0"></i></div></dl></small><ol id="o9me0"></ol><u id="o9me0"></u><tt id="o9me0"></tt><div id="o9me0"></div><em id="o9me0"></em><legend id="o9me0"></legend><code id="o9me0"></code><cite id="o9me0"></cite><b id="o9me0"></b><table id="o9me0"><p id="o9me0"></p></table><tbody id="o9me0"><kbd id="o9me0"><noframes id="o9me0"><u id="o9me0"></u></noframes></kbd></tbody> <meter id="o9me0"><em id="o9me0"><cite id="o9me0"></cite></em></meter><table id="o9me0"><button id="o9me0"></button></table><font id="o9me0"><noscript id="o9me0"><optgroup id="o9me0"></optgroup></noscript></font><optgroup id="o9me0"></optgroup><address id="o9me0"></address><thead id="o9me0"><span id="o9me0"></span></thead><tbody id="o9me0"></tbody><address id="o9me0"><dl id="o9me0"></dl></address><b id="o9me0"><sub id="o9me0"><tr id="o9me0"></tr></sub></b><tt id="o9me0"></tt><code id="o9me0"><span id="o9me0"></span></code><span id="o9me0"></span><noframes id="o9me0"><i id="o9me0"><bdo id="o9me0"><li id="o9me0"></li></bdo></i></noframes><noscript id="o9me0"><meter id="o9me0"><option id="o9me0"></option></meter></noscript><i id="o9me0"><thead id="o9me0"></thead></i><legend id="o9me0"><u id="o9me0"><sub id="o9me0"><tr id="o9me0"></tr></sub></u></legend><dl id="o9me0"></dl><option id="o9me0"><tt id="o9me0"><address id="o9me0"><kbd id="o9me0"></kbd></address></tt></option><kbd id="o9me0"></kbd><address id="o9me0"><dl id="o9me0"><noframes id="o9me0"></noframes></dl></address><legend id="o9me0"><u id="o9me0"></u></legend><progress id="o9me0"></progress><code id="o9me0"><span id="o9me0"></span></code><bdo id="o9me0"></bdo><sub id="o9me0"><pre id="o9me0"></pre></sub><form id="o9me0"><meter id="o9me0"><em id="o9me0"><tt id="o9me0"></tt></em></meter></form><acronym id="o9me0"></acronym><div id="o9me0"></div><big id="o9me0"></big><p id="o9me0"><code id="o9me0"><noscript id="o9me0"><progress id="o9me0"></progress></noscript></code></p><tt id="o9me0"><address id="o9me0"></address></tt><i id="o9me0"></i><u id="o9me0"></u><pre id="o9me0"></pre><acronym id="o9me0"><code id="o9me0"><span id="o9me0"><optgroup id="o9me0"></optgroup></span></code></acronym><em id="o9me0"></em><option id="o9me0"><tt id="o9me0"></tt></option><noframes id="o9me0"><i id="o9me0"><bdo id="o9me0"><li id="o9me0"></li></bdo></i></noframes><big id="o9me0"><acronym id="o9me0"><code id="o9me0"></code></acronym></big><table id="o9me0"></table><big id="o9me0"><p id="o9me0"><thead id="o9me0"><span id="o9me0"></span></thead></p></big><legend id="o9me0"><u id="o9me0"><sub id="o9me0"><tr id="o9me0"></tr></sub></u></legend><progress id="o9me0"><strike id="o9me0"><strong id="o9me0"></strong></strike></progress><table id="o9me0"></table><optgroup id="o9me0"></optgroup><span id="o9me0"><progress id="o9me0"></progress></span><acronym id="o9me0"></acronym><noscript id="o9me0"><meter id="o9me0"><option id="o9me0"><tt id="o9me0"></tt></option></meter></noscript><acronym id="o9me0"><code id="o9me0"><span id="o9me0"></span></code></acronym><bdo id="o9me0"><pre id="o9me0"><table id="o9me0"><p id="o9me0"></p></table></pre></bdo></div> <form id="comReg" action="Reg.aspx" method="post" enctype="multipart/form-data" target="test"> <div align="center"> <div id="reg" style="z-index: 103; left: 100px; width: 795px; position: absolute; top: 256px; height: 1120px; display:none;"> </div> <div style="width: 800px; height: auto;"> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 800px; line-height: 18pt; background-color: #0099CB; color: #FFFFFF; padding-left: -5px;"> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> today = new Date(); function initArray() { this.length = initArray.arguments.length; for (var i = 0; i < this.length; i++) this[i + 1] = initArray.arguments[i]; } var d = new initArray("星期æ—?, "星期一", "星期äº?, "星期ä¸?, "星期å›?, "星期äº?, "星期å…?); document.write(today.getYear(), "òq?, today.getMonth() + 1, "æœ?, today.getDate(), "æ—?, d[today.getDay() + 1]); </script> <span style="padding-left: 56px;">|<a target="_blank" href="HotItems.html" style="color: #FFFFFF">标讯搜烦</a>| |<a href="DownloadList.html" target="_blank" style="color: #FFFFFF">本站服务</a>| |<a href="ReviewList.html" target="_blank" style="color: #FFFFFF">数据回顾</a>| |<a href="InfoHelper.html" target="_blank" style="color: #FFFFFF">知识助手</a>| |<a href="Policy.htm" target="_blank" style="color: #FFFFFF"> 政策法规</a>| |<a href="OpFlow.html" target="_blank" style="color: #FFFFFF">发布‹¹ç¨‹</a> | |<a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.sts992.com')" style="color: #FFFFFF; cursor: pointer;">设äؓ首页</a>| |<a href="javascript:window.external.AddFavorite(window.location,'中国政府采购招标¾|?);" style="color: #FFFFFF">加入收藏</a>| </span> </div> <div> <table style="background-image: url(images/top2.jpg); width: 800px; padding-left: -5px;"> <tr> <td style="width: 70%;"> </td> <td align="right"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="250" height="110"> <param name="movie" value="flash/4.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="flash/4.swf" width="250" height="110" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"></embed> </object> </td> </tr> </table> </div> <center> <table style="width: 800px; height: 30px; padding-left: -5px; background-image: url(images/dh.gif);"> <tr align="center"> <td> | <a href="index.htm" target="_parent" style="color: #FF0000">¾|‘站首页</a>| </td> <td> |<a href="BidInfoList.html" target="_blank" style="color: #0000FF">招标公告</a>| </td> <td> |<a href="PurchaseInfoList.html" target="_blank" style="color: #0000FF">采购公告</a>| </td> <td> |<a href="NewsList.html" target="_blank" style="color: #0000FF">资讯中心</a>| </td> <td> |<a href="OrgsInfo.html" target="_blank" style="color: #0000FF">采购机构</a>| </td> <td> |<a href="ProjectNewsList.html" target="_blank" style="color: #0000FF">™å¹ç›®ä¸­å¿ƒ</a>| </td> <td> |<a href="Providers.html" target="_blank" style="color: #0000FF">供应商库</a>| </td> <td> |<a href="javascript:isLogin();" style="color: #0000FF">会员中心</a>| </td> <td> |<a href="BidHelper.html" target="_blank" style="color: #0000FF">招标助手</a>| </td> <td> |<a href="ExpertWorld.html" target="_blank" style="color: #0000FF">专家åº?/a> | </td> </tr> </table> </center> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 800px;"> <object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" style="height: 85px; width: 800px;"> <param name="movie" value="flash/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <embed src="flash/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?p1_prod_version=shockwaveflash" type="application/x-shockwave-flash" style="height: 85px; width: 800px;"></embed> </object> <iframe src="searchMain.html" scrolling="no" width="800px;" height="30px;" frameborder="0"> </iframe> <div style="width: 99%; text-align: center; vertical-align: top;" class="column"> <img src="images/zhuce.gif" alt="" /> <table style="width: 790px;" cellspacing="5"> <tr align="left"> <td colspan="2" style="border-bottom: dashed 1px #333;"> 公司信息 </td> </tr> <tr align="left"> <td style="width: 14%;"> <span style="color: #ff0000;">*</span>公司名称: </td> <td> <input type="text" style="width: 250px;" id="comName" name="comName" onblur="findjs('comName')" /><span id="cnInfo" style="color: #ff0000;"></span>请填写真实有效的信息åQ? </td> </tr> <tr align="left"> <td> <span style="color: #ff0000;">*</span>所在地åŒ? </td> <td> <select id="sd" name="comDistrict" style="width: 120px;"> <option value="1" selected="selected">北京</option> <option value="2">国内</option> <option value="3">国际</option> <option value="4">台湾</option> <option value="5">澳门</option> <option value="6">香港</option> <option value="7">云南</option> <option value="8">江苏</option> <option value="9">江西</option> <option value="10">å±Þp¥¿</option> <option value="11">吉林</option> <option value="12">‹¹™æ±Ÿ</option> <option value="13">安徽</option> <option value="14">¼›å¾</option> <option value="15">å±×ƒ¸œ</option> <option value="16">内蒙å?/option> <option value="17">黑龙æ±?/option> <option value="18">òq¿è¥¿</option> <option value="19">‹¹·å—</option> <option value="20">四川</option> <option value="21">贵州</option> <option value="22">西藏</option> <option value="23">陕西</option> <option value="24">甘肃</option> <option value="25">青æ“v</option> <option value="26">宁夏</option> <option value="27">新疆</option> <option value="28">沛_—</option> <option value="29">沛_Œ—</option> <option value="30">重庆</option> <option value="31">湖北</option> <option value="32">辽宁</option> <option value="33">湖南</option> <option value="34">òq¿ä¸œ</option> <option value="35">天æÓ|</option> <option value="36">上æ“v</option> </select> </td> </tr> <tr align="left"> <td> <span style="color: #ff0000;">*</span>所属行ä¸? </td> <td> <select name="comField" id="sf" style="width: 120px;"> <option value="1" selected="selected">其它</option> <option value="2">‹z—æá”讑֤‡</option> <option value="3">仪器仪表</option> <option value="4">工程</option> <option value="5">通信ç”늼†</option> <option value="6">舞台照明韛_“</option> <option value="7">å½Þp§†å™¨æ</option> <option value="8">厨房讑֤‡</option> <option value="9">教学讑֤‡</option> <option value="10">体育器材</option> <option value="11">交通运输物‹¹?/option> <option value="12">IT ¾|‘络¾pȝ»Ÿ</option> <option value="13">实验讑֤‡</option> <option value="14">电子电力</option> <option value="15">食品è½Õd·¥¾Uºç»‡</option> <option value="16">办公讑֤‡</option> <option value="17">家居装饰装修</option> <option value="18">冉™‡‘矿äñ”物资</option> <option value="19">电器</option> <option value="20">商务¿U‘研服务</option> <option value="21">水利水电桥梁</option> <option value="22">安防视讯</option> <option value="23">建筑房äñ”物业</option> <option value="24">能源化工</option> <option value="25">出版印刷包装</option> <option value="26">农林牧渔</option> <option value="27">市政环保¾l¿åŒ–</option> <option value="28">机械机电</option> <option value="29">åŒÈ–—医药</option> </select> </td> </tr> <tr align="left"> <td valign="top"> 企业½Ž€ä»? </td> <td> <textarea name="simpDesc" id="simpDesc" style="text-align: left; width: 462px; height: 128px;" onblur="findjs('simpDesc');"> </textarea><span id="dcInfo" style="color: #ff0000;"></span>请填写真实有效的信息åQ? </td> </tr> <tr align="left"> <td valign="top"> 拥有资质: </td> <td> <textarea name="qualification" id="qualification" style="text-align: left; width: 460px; height: 129px;" onblur="findjs('qualification');"> </textarea><span id="quInfo" style="color: #ff0000;"></span>请填写真实有效的信息åQ? </td> </tr> <tr align="left"> <td> 企业Logo: </td> <td> <input type="file" id="fudComLogo" style="display:none;" name="fudComLogo" width="300px" onblur="findjs('fudComLogo');" /> <span id="imgInfo" style="color: #ff0000;"></span> </td> </tr> </table> <table style="width: 780px;" cellspacing="5"> <tr> <td align="left" colspan="2" style="border-bottom: dashed 1px #333;"> 联系信息 </td> </tr> <tr> <td align="left" style="width: 14%;"> <span style="color: #ff0000;">*</span>联系äº? </td> <td align="left"> <input type="text" id="linker" name="linker" /> <span id="lkInfo" style="color: #ff0000;"></span>请填写真实姓名(中文åQ‰ï¼Œæœ€å¤šå¯å¡«å†™4位有效字½W? </td> </tr> <tr> <td align="left"> <span style="color: #ff0000;">*</span>电话: </td> <td align="left"> 区号åQ?input type="text" name="quhao" id="quhao" style="width: 42px" />ä¸ÀLœº:<input type="text" name="zhuji" id="zhuji" style="width: 88px" />分机åQ?input type="text" name="fenji" id="fenji" style="width: 58px" /> <span id="tlInfo" style="color: #ff0000;"></span>请填写有效联¾pÀL–¹å¼?区号,ä¸ÀLœºå¿…å¡«,填写必须是数å­? </td> </tr> <tr> <td align="left"> ¿UÕdŠ¨ç”µè¯: </td> <td align="left"> <input type="text" name="mobile" id="mobile" style="width: 200px;" /><span id="moInfo" style="color: #ff0000;"></span> </td> </tr> <tr> <td align="left"> 传真: </td> <td align="left"> 区号åQ?input type="text" name="quhaofax" id="quhaofax" style="width: 52px;" /><span id="faxInfo" style="color: #ff0000;"></span> 传真åøP¼š<input type="text" name="fax" id="fax" style="width: 108px;" /> 请填写有效传真号ç ?传真号必å¡?填写必须是数å­? </td> </tr> <tr> <td align="left"> <span style="color: #ff0000">*</span>E-Mail: </td> <td align="left"> <input type="text" name="email" id="email" style="width: 250px;" onblur="findjs('email');" /><span id="emailInfo" style="color: #ff0000;"></span> 您的有效E-Mail邮箱 </td> </tr> <tr> <td align="left" style="vertical-align: top;"> <span style="color: #ff0000;">*</span>通讯地址: </td> <td align="left"> <input type="text" name="address" id="address" style="width: 350px;" /> <span id="adInfo" style="color: #ff0000;"></span>您的通讯地址 </td> </tr> <tr> <td align="left"> 邮编 </td> <td align="left"> <input type="text" name="zip" id="zip" /><span id="zipInfo" style="color: #ff0000;"></span> </td> </tr> <tr> <td align="left"> 官方¾|‘址åQ? </td> <td align="left"> http://<input type="text" name="site" id="site" style="width: 250px;" onblur="findjs('site');" /><span id="siteInfo" style="color: #ff0000;"></span> 请填写有效网站,¾|‘站名称以www开å¤? </td> </tr> <tr align="left"> <td> 您从何处得知中国政府采购招标¾|? </td> <td> <input name="source" type="radio" value="1" style="border: 0px;" checked="checked" /> 搜烦引擎 <input name="source" type="radio" value="2" style="border: 0px;" /> ¾|‘站链接 <input name="source" type="radio" value="3" style="border: 0px;" /> òq³é¢åª’体 <input name="source" type="radio" value="4" style="border: 0px;" /> 展会 <br /> <input name="source" type="radio" value="5" style="border: 0px;" /> 招标机构推荐 <input name="source" type="radio" value="6" style="border: 0px;" /> 协会推荐 <input name="source" type="radio" value="7" style="border: 0px;" /> 朋友推荐 <input name="source" type="radio" value="8" style="border: 0px;" /> 其他 </td> </tr> </table> <table style="width: 780px;" cellspacing="5"> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: dashed 1px #333; text-align: left;"> 登陆信息 </td> </tr> <tr> <td align="left"> <span style="color: #ff0000;">*</span>我要注册æˆ? </td> <td align="left"> <input type="radio" name="comType" value="p1" checked="checked" style="border: 0px;" />供应å•? <input type="radio" name="comType" value="c1" style="border: 0px;" />采购å•?供应商:卖方单位或投标方åQŒé‡‡è´­å•†åQšä¹°æ–¹å•ä½æˆ–招标业主æ–? </td> </tr> <tr> <td align="left"> <span style="color: #ff0000;">*</span>用户å? </td> <td align="left"> <input type="text" name="vname" id="vname" onblur="checkUname();" /> <button onclick="javascript:checkUname();">‹‚€æŸ¥ç”¨æˆ·å</button><span id="vnInfo" style="color: #ff0000;"></span> <span style="color: #ff0000;"> 用户名必™åȝ”±è‹±æ–‡å­—母,数字,下划¾U¿ç»„æˆ?ä¸?-20位!</span> </td> </tr> <tr> <td align="left"> <span style="color: #ff0000;">*</span>供应商类åˆ? </td> <td align="left"> <input type="radio" name="vType" value="0" style="border: 0px;" checked="checked" />临时供应商会å‘? <input type="radio" name="vType" value="1" style="border: 0px;" />正式供应商会å‘? <input type='radio' name="vType" value="2" style="border: 0px;" />推荐供应商会å‘? <a href="DownloadList.html">服务说明</a> </td> </tr> <tr> <td align="left"> <span style="color: #ff0000;">*</span> 密码: </td> <td align="left"> <input type="password" name="vpwd" id="vpwd" onblur="findjs('vpwd');" /><span id="pdInfo" style="color: #ff0000;"></span> </td> </tr> <tr> <td align="left"> <span style="color: #ff0000;">*</span>¼‹®è®¤å¯†ç : </td> <td align="left"> <input type="password" name="revpwd" id="revpwd" onblur="equals(vpwd,revpwd,repwdInfo)" onpaste="return false;" /> <span id="repwdInfo" style="color: Red;"></span> </td> </tr> <tr> <td align="left"> <span style="color: #ff0000;">*</span>密码提示问题: </td> <td align="left"> <input type="text" name="quest" id="quest" style="width: 250px;" onblur="findjs('quest');" /><span id="questInfo" style="color: Red;"></span> 输入密码提示问题与问题答æ¡?方便以后扑֛žå¯†ç  </td> </tr> <tr> <td align="left"> <span style="color: #ff0000;">*</span>密码提示问题½{”案: </td> <td align="left"> <input type="text" name="answer" id="answer" style="width: 250px;" onblur="findjs('answer');" /><span id="answerInfo" style="color: Red;"></span> </td> </tr> <tr align="left"> <td> 验证ç ? </td> <td> <img src="ValidateImg.html" alt="" style="height: 25px; width: 100px;" id="vi" /> <a href="javascript:changeValidateImage();">看不æ¸?换一å¼?/a> </td> </tr> <tr align="left"> <td> <span style="color: #ff0000;">*</span>输入验证ç ? </td> <td> <input type="text" name="vcode" id="vcode" onpaste="return false;" onblur="checkVcode();" /><span id="vcInfo" style="color: #ff0000;"></span> </td> <td> </td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="3" style="font-size: 10pt;" id="service"> 注册成功å?您将获得本站提供çš?span style="color: #FF3300; font-weight: bold;">开展网上招投标及采购业åŠ? 获取采购市场情况或报å‘? 查看招标公告, 加入标业联盟,<br /> 查看™å¹ç›®ä¿¡æ¯ã€é‡‡/供企业信æ? 发布招标公告, 企业信息¾pȝ»Ÿå»ø™®¾</span>½{‰æœåŠ? 请务必认真填写带<span style="color: #ff0000;">*</span>的内å®?否则您将无法注册åQ? </td> </tr> <tr align="center"> <td align="center" colspan="2"> <input id="btnReg" type="button" value="æ³?å†? onclick="return clientValidate();" /> <input type="reset" value="é‡?¾|? /> <a href="index.htm">回到首页</a> </td> </tr> </table> </div> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="size: 5pt; width: 800px;" /> <table style="width: 800px;"> <tr> <td> | <a href="SiteProfile_infId_1.html" target="_blank">关于我们</a> | </td> <td> <a href="Advertise/Advertise.htm" target="_blank">òq¿å‘ŠæœåŠ¡</a> | </td> <td> <a href="RecommendEvents_ty_4.html" target="_blank">展会推荐</a> | </td> <td> <a href="SiteProfile_infId_4.html" target="_blank">¾|‘ç«™å¯ÆDˆª</a> | </td> <td> <a href="OurFriends.html" target="_blank">友情链接</a> | </td> <td> <a href="LinkWithUs.html" target="_blank">自助友情链接</a> | </td> <td> <a href="OrgFiles.html" target="_blank">机构文äšg</a> | </td> <td> <a href="SiteProfile_infId_5.html" target="_blank">汇款帐号</a> | </td> <td> <a href="SiteProfile_infId_6.html" target="_blank">¾|‘站律师</a> | </td> <td> <a href="SiteProfile_infId_7.html" target="_blank">联系我们</a> | </td> </tr> </table> <table style="width: 800px;"> <tr> <td> 版权所有:中国政府采购招标¾|‘Copyright©2000-2023 本站¾|‘络实名/"中国政府采购招标¾|?中文¾|?政府采购¾|?中文¾|?招标¾|?中文¾|? </td> </tr> <tr> <td> 本网站域名:www.sts992.com /www.gov-cg.cn/www.gov-cg.org.cn<a href="http://www.sts992.com/index.html">中国政府采购招标¾|? 政府采购招标中心</a> </td> </tr> <tr> <td> 技术支持:北京中政发科学技术研½I¶ä¸­å¿?òq¿å‘ŠæœåŠ¡åQšæ”¿é‡‡æ ‡è®¯ç§‘技åQˆåŒ—京)有限公司 All rights reserved<br /> ¾|‘ç«™½Ž¡ç†åQšæ”¿åºœé‡‡è´­æ‹›æ ‡ä¸­å¿?联系电话:010-68282024 83684022传真:010-83684022 <a href="SiteProfile_infId_7.html" target="_blank"> 更多联系电话...</a> </td> </tr> <tr> <td> 标讯接收邮箱:<a href="mailto:service@gov-cg.org.cn">service@gov-cg.org.cn</a> 供应商邮½Ž?<a href="mailto:zfcgzb@gov-cg.org.cn">zfcgzb@gov-cg.org.cn</a><a target="_blank">京ICPå¤?6035990å?/a> </td> </tr> </table> </div> <center> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://js.users.#/3179854.js">//</script> <noscript> <a href="http://www.#/?3179854" target="_blank"> <img alt="我要啦免费统è®? src="http://img.users.#/3179854.asp" style="border: none" /> </a> </noscript> </center> </div> </div> </form> <iframe id="test" name="test" height="0" frameborder="0" ></iframe> <a href="http://www.sts992.com/">天天玩天天摸人人看</a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><tr id="o9me0"><address id="o9me0"><pre id="o9me0"><noframes id="o9me0"></noframes></pre></address></tr><tr id="o9me0"></tr><noscript id="o9me0"></noscript><tr id="o9me0"></tr><tt id="o9me0"></tt><b id="o9me0"><form id="o9me0"><progress id="o9me0"></progress></form></b><form id="o9me0"></form><optgroup id="o9me0"><button id="o9me0"></button></optgroup><tr id="o9me0"><big id="o9me0"></big></tr><i id="o9me0"></i><strong id="o9me0"><noscript id="o9me0"></noscript></strong><dl id="o9me0"><legend id="o9me0"></legend></dl><legend id="o9me0"></legend><b id="o9me0"></b><button id="o9me0"></button><strike id="o9me0"><cite id="o9me0"><tbody id="o9me0"><kbd id="o9me0"></kbd></tbody></cite></strike><pre id="o9me0"><table id="o9me0"></table></pre><tt id="o9me0"><small id="o9me0"><dl id="o9me0"></dl></small></tt><tt id="o9me0"></tt><option id="o9me0"><cite id="o9me0"><address id="o9me0"><kbd id="o9me0"></kbd></address></cite></option><ol id="o9me0"><legend id="o9me0"><b id="o9me0"><sub id="o9me0"></sub></b></legend></ol><i id="o9me0"><thead id="o9me0"><li id="o9me0"><table id="o9me0"></table></li></thead></i><table id="o9me0"></table><em id="o9me0"></em><legend id="o9me0"><u id="o9me0"></u></legend><p id="o9me0"></p><ol id="o9me0"><em id="o9me0"></em></ol><legend id="o9me0"><u id="o9me0"><sub id="o9me0"></sub></u></legend><em id="o9me0"></em><font id="o9me0"></font><noframes id="o9me0"><u id="o9me0"><sub id="o9me0"><pre id="o9me0"></pre></sub></u></noframes><big id="o9me0"></big><tr id="o9me0"></tr><b id="o9me0"></b><noscript id="o9me0"></noscript><strong id="o9me0"><tbody id="o9me0"></tbody></strong><acronym id="o9me0"><code id="o9me0"></code></acronym><thead id="o9me0"></thead><button id="o9me0"><strong id="o9me0"><form id="o9me0"><meter id="o9me0"></meter></form></strong></button><address id="o9me0"></address><p id="o9me0"></p><tbody id="o9me0"><kbd id="o9me0"><legend id="o9me0"><u id="o9me0"></u></legend></kbd></tbody><meter id="o9me0"></meter><bdo id="o9me0"></bdo><tbody id="o9me0"><ol id="o9me0"></ol></tbody><span id="o9me0"><optgroup id="o9me0"><strike id="o9me0"></strike></optgroup></span><b id="o9me0"></b><em id="o9me0"><b id="o9me0"><small id="o9me0"><tr id="o9me0"></tr></small></b></em><acronym id="o9me0"><code id="o9me0"><span id="o9me0"><optgroup id="o9me0"></optgroup></span></code></acronym><form id="o9me0"></form> <b id="o9me0"><small id="o9me0"></small></b><ol id="o9me0"></ol><code id="o9me0"><noscript id="o9me0"></noscript></code><progress id="o9me0"></progress><form id="o9me0"><ol id="o9me0"><progress id="o9me0"><ol id="o9me0"></ol></progress></ol></form><kbd id="o9me0"><optgroup id="o9me0"></optgroup></kbd><nav id="o9me0"></nav><progress id="o9me0"></progress><optgroup id="o9me0"></optgroup><meter id="o9me0"><tr id="o9me0"><nav id="o9me0"></nav></tr></meter><mark id="o9me0"></mark><menuitem id="o9me0"><li id="o9me0"><menu id="o9me0"><span id="o9me0"></span></menu></li></menuitem><li id="o9me0"></li><dl id="o9me0"></dl><menuitem id="o9me0"></menuitem><dl id="o9me0"><meter id="o9me0"><dl id="o9me0"><nav id="o9me0"></nav></dl></meter></dl><menu id="o9me0"><span id="o9me0"></span></menu><mark id="o9me0"><noscript id="o9me0"><ins id="o9me0"><form id="o9me0"></form></ins></noscript></mark><input id="o9me0"></input><dl id="o9me0"><nav id="o9me0"><tr id="o9me0"><nav id="o9me0"></nav></tr></nav></dl><menu id="o9me0"></menu><menu id="o9me0"><span id="o9me0"><mark id="o9me0"><span id="o9me0"></span></mark></span></menu><ins id="o9me0"></ins><input id="o9me0"></input><meter id="o9me0"><dl id="o9me0"></dl></meter><em id="o9me0"></em><sub id="o9me0"><tr id="o9me0"><big id="o9me0"></big></tr></sub><pre id="o9me0"></pre><tbody id="o9me0"></tbody><noframes id="o9me0"><i id="o9me0"></i></noframes><tr id="o9me0"><div id="o9me0"><acronym id="o9me0"><bdo id="o9me0"></bdo></acronym></div></tr><code id="o9me0"><span id="o9me0"><progress id="o9me0"><strike id="o9me0"></strike></progress></span></code><optgroup id="o9me0"><strike id="o9me0"><cite id="o9me0"><form id="o9me0"></form></cite></strike></optgroup><font id="o9me0"><form id="o9me0"></form></font><noscript id="o9me0"><meter id="o9me0"><em id="o9me0"><tt id="o9me0"></tt></em></meter></noscript><b id="o9me0"><sub id="o9me0"></sub></b><noscript id="o9me0"></noscript><span id="o9me0"><optgroup id="o9me0"><strike id="o9me0"></strike></optgroup></span><small id="o9me0"><dl id="o9me0"><div id="o9me0"><i id="o9me0"></i></div></dl></small><ol id="o9me0"></ol><u id="o9me0"></u><tt id="o9me0"></tt><div id="o9me0"></div><em id="o9me0"></em><legend id="o9me0"></legend><code id="o9me0"></code><cite id="o9me0"></cite><b id="o9me0"></b><table id="o9me0"><p id="o9me0"></p></table><tbody id="o9me0"><kbd id="o9me0"><noframes id="o9me0"><u id="o9me0"></u></noframes></kbd></tbody> <meter id="o9me0"><em id="o9me0"><cite id="o9me0"></cite></em></meter><table id="o9me0"><button id="o9me0"></button></table><font id="o9me0"><noscript id="o9me0"><optgroup id="o9me0"></optgroup></noscript></font><optgroup id="o9me0"></optgroup><address id="o9me0"></address><thead id="o9me0"><span id="o9me0"></span></thead><tbody id="o9me0"></tbody><address id="o9me0"><dl id="o9me0"></dl></address><b id="o9me0"><sub id="o9me0"><tr id="o9me0"></tr></sub></b><tt id="o9me0"></tt><code id="o9me0"><span id="o9me0"></span></code><span id="o9me0"></span><noframes id="o9me0"><i id="o9me0"><bdo id="o9me0"><li id="o9me0"></li></bdo></i></noframes><noscript id="o9me0"><meter id="o9me0"><option id="o9me0"></option></meter></noscript><i id="o9me0"><thead id="o9me0"></thead></i><legend id="o9me0"><u id="o9me0"><sub id="o9me0"><tr id="o9me0"></tr></sub></u></legend><dl id="o9me0"></dl><option id="o9me0"><tt id="o9me0"><address id="o9me0"><kbd id="o9me0"></kbd></address></tt></option><kbd id="o9me0"></kbd><address id="o9me0"><dl id="o9me0"><noframes id="o9me0"></noframes></dl></address><legend id="o9me0"><u id="o9me0"></u></legend><progress id="o9me0"></progress><code id="o9me0"><span id="o9me0"></span></code><bdo id="o9me0"></bdo><sub id="o9me0"><pre id="o9me0"></pre></sub><form id="o9me0"><meter id="o9me0"><em id="o9me0"><tt id="o9me0"></tt></em></meter></form><acronym id="o9me0"></acronym><div id="o9me0"></div><big id="o9me0"></big><p id="o9me0"><code id="o9me0"><noscript id="o9me0"><progress id="o9me0"></progress></noscript></code></p><tt id="o9me0"><address id="o9me0"></address></tt><i id="o9me0"></i><u id="o9me0"></u><pre id="o9me0"></pre><acronym id="o9me0"><code id="o9me0"><span id="o9me0"><optgroup id="o9me0"></optgroup></span></code></acronym><em id="o9me0"></em><option id="o9me0"><tt id="o9me0"></tt></option><noframes id="o9me0"><i id="o9me0"><bdo id="o9me0"><li id="o9me0"></li></bdo></i></noframes><big id="o9me0"><acronym id="o9me0"><code id="o9me0"></code></acronym></big><table id="o9me0"></table><big id="o9me0"><p id="o9me0"><thead id="o9me0"><span id="o9me0"></span></thead></p></big><legend id="o9me0"><u id="o9me0"><sub id="o9me0"><tr id="o9me0"></tr></sub></u></legend><progress id="o9me0"><strike id="o9me0"><strong id="o9me0"></strong></strike></progress><table id="o9me0"></table><optgroup id="o9me0"></optgroup><span id="o9me0"><progress id="o9me0"></progress></span><acronym id="o9me0"></acronym><noscript id="o9me0"><meter id="o9me0"><option id="o9me0"><tt id="o9me0"></tt></option></meter></noscript><acronym id="o9me0"><code id="o9me0"><span id="o9me0"></span></code></acronym><bdo id="o9me0"><pre id="o9me0"><table id="o9me0"><p id="o9me0"></p></table></pre></bdo></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>